دوشنبه 23 تیر 1399

کار علمک گذاری گاز شهر دهلران شروع شد

سرپرست فر مانداری شهرستان دهلران گفت: کار علمک گذاری گاز شهر دهلران شروع شده است.
غلام علیدای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه داخلی شهر دهلران به طول 100کیلومتر است که تاکنون 78 درصد آن حفاری و لوله گذاری شده است.
وی اظهار داشت: مابقی شبکه داخلی برای تکمیل به مناقصه رفته است.
علیدادی افزود: خط تغذیه به طول 10 کیلومتر در حال اجرا است که تاکنون چهار کیلومتر آن حفاری ولوله گذاری شده است.
این مسئول گفت: فاز یک علمک گذاری شهری در مناطق کوی بعثت، کوی اندیشه وجانبازان از امروز آغاز شده است.
وی افزود: باتوجه به اینکه پروژه گاز رسانی از طرحهای مهر ماندگار است تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
سرپرست فرمانداری دهلران گفت: خط انتقال گاز رسانی به شهرستان دهلران به طول 103کیلومتر با خط 20 اینچ در حال اجرا است.
وی اظهار داشت: در خط انتقال مشکلات معاضین که وجود داشت حل شده و هیچ مانع دیگر در اجرا خط انتقال خط اصلی وجود ندارد
علیدادی افزود: شبکه داخلی شهر مو سیان به طول 15 کیلومتر زودتر از موحد مقرر انجام شده که خوشبختانه 400 علمک هم در این شهر نصب شده واگز خط اصلی گاز به شهرستان برسد مردم موسیان هم از نعمت گاز بر خوردار خواهند شد.
کلنگ شبکه گاز رسانی شهر دهلران در تیرماه  90با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان با حضور مدیر عامل شر کت گاز کشور به زمین زده شد.
نظرات ارسال نظر