درختان شهر ایلام شناسنامه دار می شوند

درختان سطح شهر ایلام براساس نرم افزار طراحی شده در فصل زمستان سال جاری پلاک کوبی و شناسنامه دار می شوند.
به گزارش خبرنگار کُردپرس، به گفته مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ایلام درختان واقع در بلوار حضرت امام خمینی (ره) و بلوار شهید بهشتی در اولویت اجرای این طرح قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: پلاک نصب شده روی درخت حاوی یک کد شناسایی و شناسنامه نیز حاوی اطلاعاتی چون موقعیت جغرافیایی، نوع بیماری، قطر تنه، سن درخت، درصد چوب خشک و میزان درگیری شاخ و برگ با سیمهای برق است که در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ایلام نگهداری می شود.
به گفته مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ایلام، پلاک کوبی و تهیه شناسنامه برای درختان سطح شهر ایلام با هدف جلوگیری از قطع بی رویه درختان و تشخیص به موقع بیماری ها و آفات درختان اجرا می شود.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال