دریاچه سد سیمره نیز از چشم‌اندازهای زیبای شهرستان بدره است.