جمعه 13 تیر 1399

زهرمار

رضا مردی که امروز به عنوان یک فرد ارزشی شناخته می‌شود گذشته‌ای دارد که او را رها نمی‌کند و همین گذشته برای او ایجاد دردسر می‌کند...

 

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان - بنا به درخواست مکرر کاربران رزرو آنلاین
  • ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 17:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
نظرات ارسال نظر