پنج‌شنبه 21 آذر 1398

سرکوب

یه کاری کرد وفاداری بشه عادت همه مون حالا همه مون وفاداریم اما اونی که بهش وفاداریم خیلی وقته که مرده...

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 17:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان ^ رزرو آنلاین
  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 21:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
نظرات ارسال نظر