سه‌شنبه 8 بهمن 1398

سرخپوست

سال ۱۳۴۷، يك زندان قديمي در جنوب ایران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعه ی شهر در حال تخليه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه مامورانش در حال انتقال زندانيان به زندان جديدند...

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان رزرو آنلاین
  • ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان رزرو آنلاین
  • ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان رزرو آنلاین
  • ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان رزرو آنلاین
  • ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان رزرو آنلاین
  • ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 هزار تومان رزرو آنلاین
  • ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
نظرات ارسال نظر