تگزاس ۲

هيچ وقت يه ايراني رو تهديد نكن ،علي الخصوص تو تهران

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
 • ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان
 • ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 22:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: تمام بها
 • جهت رزرو صندلی با شماره 09188449088 تماس حاصل فرمایید
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال