یک‌شنبه 11 خرداد 1399

دختر شیطان

«دختر شیطان» داستان یکی از بچه های ابلیس است که می خواهد توبه کند و شرط پذیرش توبه اش آن است که به یک آدم بی گناه سجده کند. دختر شیطان وارد زمین می شود و به دنبال یک آدم بی گناه می گردد.

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۶ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۱ تير ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 20:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 19:00 - قیمت بلیط: 7000 تومان رزرو آنلاین
  • ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 19:00 - قیمت بلیط: تمام بها رزرو آنلاین
  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 19:00 - قیمت بلیط: تمام بها رزرو آنلاین
نظرات ارسال نظر