متری شیش و نیم

در بزنگاه روزهای سخت، اعتیاد و مواد مخدر هم گریبان زندگی مردم این شهر را رها نمیکند...

توضیحات بیشتر
سانس نمایش در سینما فرهنگ ایلام:
  • ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: تمام بها
  • ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: تمام بها (آخرین اکران)
  • ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: تمام بها
  • ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان)
  • ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان)
  • ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 18:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان)
  • ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت نمایش: 16:00 - قیمت بلیط: نیم بها (ویژه رمضان)
  • جهت رزرو صندلی با شماره 09188449088 تماس حاصل فرمایید
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال