مسئول سینما: آقای فتح الهی 09188449088
  • انتخاب فیلم و سانس
  • ثبت شماره همراه
  • انتخاب صندلی
  • ثبت نهایی

فیلمهای در حال اکران:

درخونگاه
درخونگاه

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

سال دوم دانشکده من
سال دوم دانشکده من

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

پیلوت
پیلوت

سانس مورد نظر را انتخاب کنید: