مسئول سینما: آقای فتح الهی 09188449088
  • انتخاب فیلم و سانس
  • ثبت شماره همراه
  • انتخاب صندلی
  • ثبت نهایی

فیلمهای در حال اکران:

سونامی
سونامی

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

جهان با من برقص!
جهان با من برقص!

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

زیرنظر
زیرنظر

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

منطقه پرواز ممنوع
منطقه پرواز ممنوع

سانس مورد نظر را انتخاب کنید: