مسئول سینما: آقای فتح الهی 09188449088
  • انتخاب فیلم و سانس
  • ثبت شماره همراه
  • انتخاب صندلی
  • ثبت نهایی

فیلمهای در حال اکران:

بنیامین
بنیامین

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

چشم و گوش بسته
چشم و گوش بسته

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

مطرب
مطرب

سانس مورد نظر را انتخاب کنید:

هزار تو
هزار تو

سانس مورد نظر را انتخاب کنید: