درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

پوشیدن رودخانه و فاظلاب

محمد پ
با سلام فاظلاب بین روستایی فاطمیه و بانقلان روبازی این فاضلاب باعث بوی بد ناشی از زباله ها مردم شده و بخصوص در فصل تابستانباعٍث شده در شعاع فاضلاب مگس و حشرات موزی به سر روی عابران بریزن از کاکنان شهردای و بهداشت و سلامت به این معضل رسیدگی شود
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال