شنبه 14 تیر 1399

درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

عدم صداقت رسانه ای

مهدی
بعد از ارسال هر مطلبی رایانه پیغام میدهد که بعد از تایید در سایت قرار میگیرد. سوال :مگر در مورد حق نوار مرزی به حقیقت نرسیدید که درج نکردید .لطفا" محافظه کاری را کنار گذاشته و واقعیتها را درج کنید.
نظرات ارسال نظر