درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

استخدام

امین
با سلام در سال جاری چند نفر استخدام پتروشیمی می شوند؟زمان برگزاری آزمون چه تاریخی می باشد؟
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال