درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

آنتن همراه اول

ایلامی
انتهای بلوار نماز در منطقه چالیمار و همچنین بلوار شهرداری آنتن همراه اول بسیار ضعیف و اغلب اوقات کاملاً قطع است.. هرچقدر به مخابرات مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم. از سایت ایلام امروز تقاضا دارم این مشکل را پیگیری کنند. متشکر
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال