شنبه 10 خرداد 1399

درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

سلام از شورای شهرو شهردار محترم تقاضامندیم فکری به حال بلوار شوار بشود

علی
از شورای محترم وشهردار بزگوار شهر ایلام تقازمندیم در خصوص بلوار شورا وزمین بلاتکلیف که جای اشقال شده فکری نمایند
نظرات ارسال نظر